O metodě Explorium

Učíme se trochu jinak

Explorium je školní třída nebo jiný vhodný prostor ve škole, který je tematicky a prostorově přizpůsobený učení, které probíhá formou bádání, objevování, zkoumání a experimentování. Učitelé jsou zde v roli průvodců procesem učení a jsou zodpovědní za přípravu prostoru a materiálů k učení. Samotné děti jsou pak zodpovědné za to, čím se budou zabývat, co prozkoumají a co se naučí.

Způsob učení v Exploriu vychází přímo ze zájmu dětí, jejich potřeb a znalostí. Děti mohou pracovat svým vlastním tempem, mohou chybovat a dělat okliky. Hledají vlastní způsoby a cesty k vyřešení nejrůznějších úkolů, a tak si rozvíjejí důležité kompetence.

Jak vidí dílnu učení (u nás Explorium) její dlouholetý propagátor prof. Wedekind?

Přečtěte si článek od Prof. Dr. Hartmuta Wedekinda zde.

Prostředí, které je přátelské, bezpečné a vzbuzující otázky.

Nabízí příležitost ke komunikaci nebo individuálnímu bádání.

Je přehledné a rozdělené do různých oddílů, nabízí různé možnosti prezentace.

Má jasnou strukturu a umožňuje volný přístup k materiálům.

Nabízí spoustu materiálů ke zkoumání a vzbuzuje u dětí chuť se s nimi hravým a badatelským způsobem vypořádat.

Explorium na běžné škole

V našich školách je silná poptávka po vzdělávacích přístupech, které by doplnily klasickou frontální výuku. V rámci klasické výuky se stále klade velký důraz na teoretické znalosti. V praxi budou dnešní žáci a studenti málokdy zkoušeni z teoretických znalostí. Spíše se od nich bude očekávat, že budou schopni samostatně kriticky přemýšlet, hledat řešení, spolupracovat, prezentovat své nápady a obhájit si je. K tomu všemu nabízí Explorium ideální prostředí.

V Exploriu mohou děti otestovat to, co se dozvěděly v klasické výuce. Mohou si vyzkoušet, proč je ráno chladněji než v poledne, proč listy mění na podzim barvy, proč je zubní pasta pruhovaná, jak fungují hodiny atd. Každý má možnost vyzkoušet si, co je pro něj a pochopení dané problematiky důležité. Výstupů z badatelského učení lze potom opět využít v navazující frontální výuce.

Původ metody

Explorium vychází z neformální výukové metody “Lernwerkstatt” (v překladu z němčiny dílna učení), se kterou jsme se seznámili v Německu v Berlíně ve výzkumném centru pro děti Helleum a na několika základních školách.

Pojem Lernwerkstatt použila jako první v roce 1980 Karin Ernst, berlínská pedagožka a dlouholetá expertka na zřizování dílen učení na školách, pro označení místa, kde se děti učí formou bádání a objevování na základě vlastního zájmu. Učí se pro sebe, ne proto, že jim to bylo zadáno učitelem.

V současné době je propagátorem a aktivním šiřitelem této metody prof.dr. Hartmut Wedekind. Metoda se na německých školách přirozeným způsobem začleňuje do běžné výuky a doplňuje tak klasické frontální vyučování. V současné době je zde rozšířená na zhruba 500 základních a mateřských školách a úspěšně se rozšiřuje i za hranice Německa.

 • Výuka probíhá formou objevování, bádání a experimentování.
 • Děti se při bádání setkávají s různými fenomény, ze kterých vycházejí jejich otázky. Na tyto otázky hledají samy odpovědi.
 • Práce v Exploriu se dobře propojuje a doplňuje s frontální výukou, kde děti získají teoretický základ a informace, které následně svým způsobem v Exploriu otestují a převedou do praxe.
 • Děti se mohou rozhodnout, čemu se budou věnovat a za to, co zjistí a co se naučí, jsou samy zodpovědné.
 • Učí se tak, jak to odpovídá jejich předpokladům, využívají svých silných stránek.
 • Neexistuje jeden správný výsledek a různé postupy a výsledky jsou oceňovány.
 • Chyby a okliky jsou dovoleny.
 • Děti si mohou si vzájemně radit a dělit se o své objevy.
 • Mohou si zvolit, jestli budou pracovat samy nebo ve skupině.
 • Bádání není vázáno na hranice vyučovacích předmětů a není stanovená cesta, jak se učit.
 • Důležitou roli mají prezentace, dokumentace a reflexe.
 • Každý je považován za osobnost a je respektován.
 • Učitelé v Exploriu mění svoji roli experta na průvodce učením.
 • Průvodci učením koncipují a organizují prostor a vybavení v Exploriu dle daného tématu.
 • Dávají dětem prostor a čas, aby se mohly přiblížit problematice cestou, která jim vyhovuje.
 • Jsou partnery v dialogu s dětmi.
 • Nedávají instrukce, nesdělují výsledky a neukazují učební cesty.
 • Pozorují a analyzují pracovní a učební proces skupiny i jednotlivců a společně s dětmi hledají chyby.
 • Děti při práci povzbuzují, oceňují postupy a výsledky.